Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/rss?q=katedra%20produkce Výsledky vyhledávání Famu - katedra filmové a televizní produkce se zaměřením na historický vývoj a uplatnění absolventů v praxi Polák, Adam Osnovy produkce 2015 Kallista, Jaromír, 1939- Obecný význam, zhodnocení dosavadního vývoje a perspektivy výuky oboru filmové a televisní produkce na Filmové a televisní fakultě AMU Proboštová, Anna Vývoj, stav a perspektívy katedry produkcie a riadenia Filmovej a televíznej fakulty AMU Nývltová, Elena Problematika realizácie praktických cvičení v Štúdiu FAMU Vakaráč, Ivan Analýza učebních plánů katedry produkce FAMU se zaměřením na profil absolventa ve srovnání se zahraničními školami Frimlová, Jana Prieskum uplatnenia absolventov katedry produkcie a riadenia Filmovej a televíznej fakulty AMU Praha v Československej televízii Kassemová, Mária Srovnání zahraničních a domácích podmínek při produkci divadelních představení Vomáčka, Antonín Produkce televizních spotů v reklamní agentuře (GREY Advertising) Kolín, Jakub Distribuce uměleckých filmů Ničková, Květa Organizace dramaturgickovýrobní skupiny a vztahy k výrobním štábům a vlastní výrobě filmů Bačkovský, Pavel Vývoj organizácie hraného filmu na Slovensku od r. 1945 Ivančo, Anton Vzájemné srovnání mezi československou a rumunskou kinematografií Savecu, Georgeta Vztah České televize k soukromým výrobcům Kadlec, Petr Vztah mezi kinematografií a televizí Wurm, Bohumil Příprava a organizace manažerského jednání Zaoralová, Martina Problematika vzniku a budování interiérového reklamního média Reitler, Michal Rozpracování technického scénáře filmu "Něco je ve vzduchu" Nikolov, Ivan Kontrola - aktivní činitel rozvoje vyspělé socialistické společnosti (aplikace na film a televizi) Pavlásek, Jiří Artistika : učební text pro žáky Středního odborného učiliště - obor artistika Jančáková, Kateřina