Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/rss?q=diplomov%C3%A1%20pr%C3%A1ce Výsledky vyhledávání Diplomová práce o Kvartetu města Prahy Válek, Martin, 1970- Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce : zpracování a obhajoba Liška, Václav, 1960- Studiem k profesionalitě : diplomová práce o problematice mne samého Polách, Martin, 1968- Divadlo? : diplomová práce o problematice divadla a života vůbec Třešňáková, Markéta Bakalářská a diplomová práce : od zadání po obhajobu Kapounová, Jana, 1943- Příběh a smysl : diplomová práce o zpracování Antigony a Kavkazského křídového kruhu Bertolta Brechta Beránek, Václav, 1927-2002 Nástin vývoje soukromopodnikatelského divadla po roce 1989 : diplomová práce o problematice soukromopodnikatelských divadel Karlíková, Kateřina Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu Szotkowská Lacková, Eva, 1984- Balet Igora Stravinského "Příběh vojáka" : diplomová práce o moderním umění, Ballet Russes a malířích, kteří tvořili scénografii pro Ballet Russes Erdeji, Darka Divadelní statistika : diplomová práce o problematice statistiky divadel v ČR se zaměřením na výkony a hospodaření divadel, dle výkazu KULT MK 1-01 Studenková, Lenka Cesty J. Mlejnka k tvořivé divadelní práci s dětmi : diplomová práce o životě a díle J. Mlejnka, vedoucího vysokomýtského dětského divadelního souboru Pellarová, Adéla Současná původní česká rozhlasová hra : diplomová práce týkající se konkrétních rozhlasových her a některých základních tendencí v oblasti rozhlasové hry v letech 1990-2000 Palyová, Gabriela Ztráty a nálezy studentů ALD DAMU : diplomová práce vypracovaná formou rozhovorů se studenty a pedagogy ALD DAMU, obor herectví, o hledání komunikace mezi studenty a pedagogy na této škole Saxonová, Michaela Transformace divadla jako příspěvkové organizace v obecně prospěšnou společnost : diplomová práce o aplikaci zákona o obecně prospěšných společnostech v případě přeměny příspěvkové organizace v tuto společnost se zřetelem na ostatní platné právní předpisy Tančevová, Sabina Posazení pánve v technice klasického tance Pokorná, Kristýna Rovnováha vnitřního a vnějšího při tvorbě postavy Kučera, Jáchym Z netradičních prostor dovnitř a ven Huláková, Lenka Režie jako scénické vyprávění příběhu : sbor jako základní diegetický prostředek Zembok, Ewa, 1982- Člověk, místo, paměť Vlček, Martin (KALD DAMU) Zvuk jako výrazový prostředek herce Švédová, Michaela