Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=32398248&value=Also%20hat%20Gott%20die%20Welt%20geliebt,%20kant%C3%A1ta,%20BWV%2068.%20%C3%81rie;%20vok%C3%A1ln%C3%AD%20hlas,%20klav%C3%ADr,%20violoncello%20%5BBach,%20Johann%20Sebastian%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Also hat Gott die Welt geliebt, kantáta, BWV 68. Árie; vokální hlas, klavír, violoncello [Bach, Johann Sebastian]