Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=32383074&value=Ach%20Gott,%20wie%20manches%20Herzeleid,%20kant%C3%A1ta,%20BWV%2058.%20Klav%C3%ADrn%C3%AD%20v%C3%BDtah%20s%20vok%C3%A1ln%C3%AD%20linkou%20%5BBach,%20Johann%20Sebastian%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Ach Gott, wie manches Herzeleid, kantáta, BWV 58. Klavírní výtah s vokální linkou [Bach, Johann Sebastian]