Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31552376&value=Armida,%202.%20d%C4%9Bjstv%C3%AD.%20duet%20Armidy%20a%20Rinalda%20%22Mn%C4%9B%20nelze%20%C4%8Dekat%20d%C3%A9le%22.%20sopr%C3%A1n,%20tenor,%20klav%C3%ADr%20%5BDvo%C5%99%C3%A1k,%20Anton%C3%ADn%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Armida, 2. dějství. duet Armidy a Rinalda "Mně nelze čekat déle". soprán, tenor, klavír [Dvořák, Antonín]