Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31551361&value=Armida,%204.%20d%C4%9Bjstv%C3%AD,%20%C3%A1rie%20Rinalda%20%22S%C3%A1m%20v%20pou%C5%A1ti%20s%C3%A1m%22.%20tenor,%20klav%C3%ADr%20%5BDvo%C5%99%C3%A1k,%20Anton%C3%ADn%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Armida, 4. dějství, árie Rinalda "Sám v poušti sám". tenor, klavír [Dvořák, Antonín]