Výsledok vyhľadávania | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31530697&value=Anemonky,%20cyklus%20p%C3%ADsn%C3%AD,%20vok%C3%A1ln%C3%AD%20hlas,%20klav%C3%ADr,%20op.%2028%20%C4%8D.%201.%20P%C5%99ijdi%20s%20p%C3%ADsn%C4%9Bmi%20%5BSinding,%20Christian%5D&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Anemonky, cyklus písní, vokální hlas, klavír, op. 28 č. 1. Přijdi s písněmi [Sinding, Christian]