Výsledok vyhľadávania | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31529617&value=Aim,%20Vojt%C4%9Bch%20Bo%C5%99ivoj,%201886-1972.%20Dialogi%20e%20cori,%20kant%C3%A1ta,%20sbor&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Aim, Vojtěch Bořivoj, 1886-1972. Dialogi e cori, kantáta, sbor Cantata Dialogi e cori Aim, Vojtěch Bořivoj, 1886-1972