Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31526853&value=Anglick%C3%A9%20cansonetty,%20vok%C3%A1ln%C3%AD%20hlas,%20klav%C3%ADr,%20Hob%20XXVIa:25-30,%20%C4%8D.%201-6%20%5BHaydn,%20Joseph%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Anglické cansonetty, vokální hlas, klavír, Hob XXVIa:25-30, č. 1-6 [Haydn, Joseph]