Výsledok vyhľadávania | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31525828&value=Al%20dolor%20che%20vo%20sfogando,%20sc%C3%A9na%20a%20%C3%A1rie%20%5BFarinelli%5D&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Al dolor che vo sfogando, scéna a árie [Farinelli]