Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31516351&value=Anakre%C3%B3ntsk%C3%A9%20p%C3%ADsn%C4%9B,%20klav%C3%ADr,%20op.%2054%20%C4%8D.%202.%20Amoroso%20%5BPoldini,%20Ede%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Anakreóntské písně, klavír, op. 54 č. 2. Amoroso [Poldini, Ede]