Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31495807&value=Armida,%204.%20d%C4%9Bjstv%C3%AD,%20duet%20Armidy%20a%20Rinalda%20%22Mil%C3%A1%C4%8Dku%20Rinalde..%22.%20sopr%C3%A1n,%20tenor,%20klav%C3%ADr%20%5BDvo%C5%99%C3%A1k,%20Anton%C3%ADn%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Armida, 4. dějství, duet Armidy a Rinalda "Miláčku Rinalde..". soprán, tenor, klavír [Dvořák, Antonín]