Výsledok vyhľadávania | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31494914&value=Ach%20Herr,%20mich%20armen%20S%C3%BCnder,%20kant%C3%A1ta,%20BWV%20135.%20Klav%C3%ADrn%C3%AD%20v%C3%BDtah%20s%20vok%C3%A1ln%C3%AD%20linkou%20%5BBach,%20Johann%20Sebastian%5D&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Ach Herr, mich armen Sünder, kantáta, BWV 135. Klavírní výtah s vokální linkou [Bach, Johann Sebastian]