Výsledok vyhľadávania | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31490665&value=Abessalom%20a%20Eteri.%20%C3%81rie%20Murmanana,%20bas,%20klav%C3%ADr%20%5BPalia%C5%A1vili,%20Zacharij%20Petrovi%C4%8D%5D&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Abessalom a Eteri. Árie Murmanana, bas, klavír [Paliašvili, Zacharij Petrovič]