Výsledok vyhľadávania | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31486012&value=Alma%20grande%20e%20nobil%20core,%20K.%20578.%20Klav%C3%ADrn%C3%AD%20v%C3%BDtah%20s%20vok%C3%A1ln%C3%AD%20linkou%20%5BMozart,%20Wolfgang%20Amadeus%5D&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Alma grande e nobil core, K. 578. Klavírní výtah s vokální linkou [Mozart, Wolfgang Amadeus]