Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31480211&value=Album%20pro%20mu%C5%BEsk%C3%A9%20hlasy%20podle%20norsk%C3%BDch%20lidov%C3%BDch%20p%C3%ADsn%C3%AD,%20op.%2030%20%5BGrieg,%20Edvard%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Album pro mužské hlasy podle norských lidových písní, op. 30 [Grieg, Edvard]