Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31433880&value=Ach%20wie%20fl%C3%BCchtig,%20ach%20wie%20nichtig,%20kant%C3%A1ta,%20BWV%2026%20%5BBach,%20Johann%20Sebastian%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig, kantáta, BWV 26 [Bach, Johann Sebastian]