Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31378876&value=Ah,%20perfido!,%20vok%C3%A1ln%C3%AD%20hlas,%20orchestr,%20op.%2065.%20Jen%20orchestr%20%5BBeethoven,%20Ludwig%20van%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Ah, perfido!, vokální hlas, orchestr, op. 65. Jen orchestr [Beethoven, Ludwig van]