Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31300953&value=Akademie%20m%C3%BAzick%C3%BDch%20um%C4%9Bn%C3%AD%20v%20Praze.%20Filmov%C3%A1%20a%20televizn%C3%AD%20fakulta.%20Katedra%20re%C5%BEie.%203.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk Vyhledávání podle položky rejstříku:: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta. Katedra režie. 3. ročník