Výsledky vyhledávání | Společný katalog AMU http://tritius.amu.cz/search/index-item/rss?id=31266894&value=audit%20mana%C5%BEersk%C3%BD%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: audit manažerský [o] Marketingový audit festivalu Divadlená Nitra Surovková, Simona