Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 140503 101490
ZZ Zvukové záznamy 13899 20326 03.03.2021
FF [FF] 0 0
KN Knihy 16616 21476 24.02.2021
AF Rozpis videozáznamů 2580 0 13.11.2020
AH Rozpis hudobnín 7392 0 18.05.2020
AK Príväzky 278 0 15.06.2018
DP Študentské práce 4 4 19.11.2020
HU Hudobniny 41846 52163 03.03.2021
AN Články 2165 0 21.08.2018
RA 2 0 15.05.2019
ZK Zvukové knihy 0 0
AR Archív pozostalostí 0 0
RE Recenzia 0 0
FZ Videozáznamy 992 1019 10.12.2020
PE Periodiká 130 1883 22.02.2021
AV Audiovizuálne médiá 0 0
EZ Elektronické zdroje 2 2 10.09.2011
SK Skladby 0 0
AZ Rozpis zvukových záznamů 49976 0 03.03.2021
RK Rukopisy 4621 4617 28.01.2021
PM Pracovné materiály 0 0