Skip to main content

Work detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Content

List of literature

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá historií a vývojem společnosti Petrof. První kapitola pojednává o historii této královéhradecké firmy od samých počátků až do roku 1945, jejím významným milníkům a oceněním, které se firmě v rámci její dlouholeté historie podařilo získat. Zároveň se tato kapitola zabývá obdobím první republiky, kdy firma zažívala „zlaté časy“. Náplň druhé kapitoly tvoří období mezi roky 1945 1990 a popisuje tehdejší možnosti podnikání a znárodnění firmy. Třetí kapitola pojednává o současnosti firmy, o procesu privatizace a o následných krizích celé společnosti kolem let 2004 a 2008. Dále je tato kapitola zaměřena na samotný průmysl výroby hudebních nástrojů. Čtvrtá kapitola mapuje všechny aktivity, projekty a služby pořádané firmou PETROF a pátá kapitola informuje o ochranné známce, jejím významu, historii a o současné konkurenci na trhu klavírních nástrojů. Poslední kapitola poodhaluje vize firmy a případné inovace do budoucna. Závěr práce pak hodnotí význam a reprezentativnost firmy pro ČR.Abstract: This bachelor thesis deals with the history and development of Petrof. The first chapter is about the history of this Hradec Králové company from the very beginning until 1945, its important milestones and the awards that the company managed to obtain within its long history. At the same time, this chapter discusses the period of the First Republic, when the company experienced "golden times". The content of the second chapter is the period between 1945 - 1990 and describes the business opportunities and nationalization of the company. The third chapter deals with the current times of the company, the privatization process and the subsequent crises of the whole company around the years 2004 and 2008. Furthermore, this chapter focuses on the industry of musical instrument production itself. The fourth chapter maps all activities, projects and services organized by PETROF and the fifth chapter informs about the trademark, its meaning, history and oslo about the competition across the piano´s market. The last chapter reveals the company's vision and possible innovations for the future. The conclusion then evaluates the importance and representativeness of the company for the Czech Republic.
Studijní obor: Hudební umění/Hudební produkce
Studijní program: bakalářský
Datum obhajoby: 2020-09-09 00:00:00.0
Bakalářská práce(BcA.)--Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Katedra hudební produkce, 2020
Jazykové verze: česky
Presence only

Items overview

Total Unavailable Absence Presence
HAMU P 1 0 0 1
Location Location mark Inc. number State Borrow category
Knihovna HAMU, depozitář 1 H_P 4565 HP 4565/20 Presence only pouze k prezenčnímu studiu (VŠKP)
Location Total Unavailable Absence Presence
Knihovna HAMU, depozitář 1 1 0 0 1
Katalog knihovny HAMU 1 0 0 1
Location Location mark Inc. number State Borrow category
Knihovna HAMU, depozitář 1 H_P 4565 HP 4565/20 Presence only pouze k prezenčnímu studiu (VŠKP)
Location Total Unavailable Absence Presence
Knihovna HAMU, depozitář 1 1 0 0 1
Společný katalog AMU+ 1 0 0 1
Location Location mark Inc. number State Borrow category
Knihovna HAMU, depozitář 1 H_P 4565 HP 4565/20 Presence only pouze k prezenčnímu studiu (VŠKP)
Location Total Unavailable Absence Presence
Knihovna HAMU, depozitář 1 1 0 0 1

Discussion

[Loading...]
No posts
To add comments, please login.