Skip to main content

Work detail

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Content

List of literature

Location marks: F_KP 03548
Theme/Genre: bachelor's theses
Theme/Genre: academic theses
: [rukopis (text)] :
Won, Sangeun - Autor
Propaganda v korejských animovaných filmech [rukopis (text)] : korejské propagandistické filmy 70-90 let pro děti /

: Sang-Eun Won ; vedoucí práce Jiří Kubíček
Kubíček, Jiří, 1944- , Vedoucí práce
Mertová, Michaela, 1971- , Oponent
Jazykové verze: cze
Range: 27 s. : il.
Praha : 2012
Subject: animated film
Subject: propaganda
Subject: propaganda film
Subject: anti-communism
Subject: children, films for
Subject: ideologies
Geographical theme: Korea
Keywords: korejská kinematografie
: Bakalářská práce(BcA.)--Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Katedra animované tvorby, 2012


Annotation:
Annotation source:


Note: Formát práce: pdf Note: Studijní obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba Note: Studijní program: bakalářský Note: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: -- a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronickéb) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a)d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele). Note: Author has granted the license agreement with: -- a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic formb) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereofd) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereofe) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of theUniversity Work and its transmission and by publishing the UniversityWork so that anyone can have access to it in a place and time of theirchoice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet) Note: Datum obhajoby: 17.09.2012
Presence only

Items overview

Total Unavailable Absence Presence
Interní katalog knihovny FAMU 1 0 0 1
Location Location mark Inc. number State Borrow category
Knihovna FAMU F_KP 03548 KP 03548 Presence only pouze k prezenčnímu studiu (VŠKP)
Location Total Unavailable Absence Presence
Knihovna FAMU 1 0 0 1
Katalog knihovny FAMU 1 0 0 1
Location Location mark Inc. number State Borrow category
Knihovna FAMU F_KP 03548 KP 03548 Presence only pouze k prezenčnímu studiu (VŠKP)
Location Total Unavailable Absence Presence
Knihovna FAMU 1 0 0 1
Společný katalog AMU+ 1 0 0 1
Location Location mark Inc. number State Borrow category
Knihovna FAMU F_KP 03548 KP 03548 Presence only pouze k prezenčnímu studiu (VŠKP)
Location Total Unavailable Absence Presence
Knihovna FAMU 1 0 0 1

Discussion

[Loading...]
No posts
To add comments, please login.