Skip to main content

Autorität Detail

Smith, Johanna, 1972-
Other form of name PPP: Smith, Johanna Lee, 1972-
Biography Note: Americká vysokoškolská pedagožka. Narozena 1972. Věnuje se dramatické výchově, loutkářství, improvizaci a interpretačnímu umění na California State University, San Bernardino, USA.
www (California State University, San Bernardino), cit. 24. 11. 2021

Show works by given autority
Show works about given autority