Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Vašíčková, Dominika


Citation: Vašíčková, D.: Choreografická zpracování Slovanských tanců Antonína Dvořáka : se zaměřením na tvorbu Ivo Váni Psoty. Praha, 2020 [bakalářská práce]
Absolventka pražské HAMU v roce 2020 v oboru Taneční umění/Pedagogika tance