Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Knoz, Tomáš, 1965-


Citace: Lexikon současných českých historiků.
Narozen 26.11.1965 v Brně. PhDr., Dr., historik, věnuje se dějinám raného novověku.