Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Šelepová, Jitka


Absolvent pražské DAMU v roce 2020, obor Scénografie - film a televize