Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hrůzová, Štěpánka


Citace: Orchestrální edukační programy a jejich přesah do hudební výchovy. Praha, 2020 [bakalářská práce]
Absolventka pražské HAMU v roce 2020 v oboru Hudební produkce