Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Kallista, Jaromír, 1939-


Citation: Otesánek (videozáznam)
Citation: Instinkt extra, 3. 7. 2009, str. 120.
Narozen 18. 12. 1939 v Praze. Filmový producent.