Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Čmejrková, Světla, 1950-2012


Citace: MZK Brno
Citace: Reklama v češtině, čeština v reklamě
Citace: www(Ústav pro jazyk český - Akademii věd ČR), cit. 7. 1. 2013
Citace: úmrtní oznámení
Narozena 9. 2. 1950, zemřela 28. 12. 2012. PhDr., DrSc., jazykovědkyně, pracovnice Ústavu pro jazyk český při Akademii věd ČR.