Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kočí, Jindřich, 1956-


Citace: Vencelidesová, Petra: Výtvarná koncepce filmu [diplomová práce] (oponent práce Jindřich Kočí), 2014
Citace: www(FDb.cz), cit. 2. 9. 2014
Citace: www(Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Katedra scénografie), cit. 30. 7. 2015
Citace: www(AbArt), cit. 30. 7. 2015
Narozen 37. 7. 1956. Ing., filmový architekt a scénograf, dekoratér, architekt nábytku.