Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Svoboda, Vojtěch


Citation: Svoboda, V.: Jean - Louis Barrault. Praha, 2013 (bakalářská práce)
Absolvent HAMU v roce 2013, obor Taneční umění/Pantomima.