Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Jančáková, Kateřina


Citation: Jančáková, K.: Artistika : učební text pro žáky Středního odborného učiliště - obor artistika. Praha, 1991 (magisterská práce)
Artistka.
Absolventka pražské AMU.