Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Frimlová, Jana


Citace: Její: Analýza učebních plánů katedry produkce FAMU se zaměřením na profil absolventa ve srovnání se zahraničními školami, Praha, 2001
Absolventka pražské FAMU.