Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Tančevová, Sabina


Citace: Její: Transformace divadla jako příspěvkové organizace v obecně prospěšnou společnost. Praha, 1997
Absolventka pražské DAMU.