Skip to main content

Detail autority

Schnapková, Andrea, 1989-
Biografické nebo historické údaje: Narozena 1989. Studentka doktorského programu Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu na Katedře divadelních a filmových studií FF UP v Olomouci, vystudovala filmovou vědu a komunikační studia. Zaměřuje se na oblast teorie filmu, naratologii, teorii filmového herectví a na českou teorii filmu 60. let.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě