Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Schnapková, Andrea, 1989-


Citácia: Schnapková, Andrea - Hudec, Zdeněk : Postava k podpírání, 2017
Narozena 1989. Studentka doktorského programu Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu na Katedře divadelních a filmových studií FF UP v Olomouci, vystudovala filmovou vědu a komunikační studia. Zaměřuje se na oblast teorie filmu, naratologii, teorii filmového herectví a na českou teorii filmu 60. let.