Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Abramjan, Andran, 1985-


Citace: Saroyan, William: Mé srdce je v horách (překlad Andran Abramjan), 2016
Citace: www(Neomluvené divadlo), cit. 13. 12. 2016
Citace: www (Česko-slovenská filmová databáze), cit. 13. 12. 2016
Citace: www (abART), cit. 13. 12. 2016
Narozen 22. 1. 1985 v Praze. Režisér, absolvent Přírodovědecké fakulty UK a dokumentární tvorby na FAMU. Autor překladu divadelní hry.
Absolvent pražské FAMU v roce 2017, obor dokumentární tvorba