Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Bartoš, František, 1837-1906

Relations: Kopecký, Jan, 1837-1906
Relations: Vesnický, Jan, 1837-1906
Relations: Zapletal, Josef, 1837-1906

Citation: PNP-LA
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 23. 2. 2012
Narozen 16. 3. 1837 v Mladcové u Zlína, zemřel 11. 6. 1906 tamtéž. Pedagog, jazykovědec, etnograf, sběratel a vydavatel lidových písní, významná osobnost moravské vzdělanosti a kultury druhé poloviny 19. století, organizátor vědeckého a národního života na Moravě.