Skip to main content

Authority detail

vysokoškolské kvalifikační práce
Other form of name PPP: bakalářské práce
Other form of name PPP: diplomové práce
Other form of name PPP: disertace
Other form of name PPP: doktorské disertace
Other form of name PPP: habilitační práce
Other form of name PPP: kandidátské disertace
Other form of name PPP: rigorózní práce

Show works by given autority
Show works about given autority