Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Ackerman, Jan Luca


Citace: Jeho: Revitalizace daguerreotypického procesu. Praha, 2012 (diplomová práce)
Absolvent pražské FAMU v roce 2012, obor fotografie