Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Šebesta, Jakub


Citation: Jeho: Řešení agresivity žáků I. stupně ZŠ
Absolvent pražské DAMU v roce 2011, obor dramatická výchova