Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Arma, Pál, 1905-1987

Väzby: Weisshaus, Imre, 1905-1987
Väzby: Arma, Paul, 1905-1987

Citácia: Fényes szelek (film)
Citácia: OSZK, cit. 22. 5. 2012
Citácia: DNB, cit. 22. 5. 2012
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 22. 5. 2012
Maďarský hudební skladatel.