Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Marušák, Radek


Citácia: www(DAMU)
Citácia: Jeho: Dramatická výchova v kurikulu současné školy
Odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, na KVD Damu.