Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Marušák, Radek


Citation: www(DAMU)
Citation: Jeho: Dramatická výchova v kurikulu současné školy
Odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, na KVD Damu.