Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Marušák, Radek


Citace: www(DAMU)
Citace: Jeho: Dramatická výchova v kurikulu současné školy
Odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, na KVD Damu.