Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Titze, Ingo R., 1941-


Citace: Titze, I. R. - Verdolini Abbott, K.: Vocology : the science and practice of voice habilitation
Citace: LC (Names), cit. 27. 1. 2014
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 27. 1. 2014
Fyzik a elektrotechnik, vědec a vysokoškolský pedagog v oblasti lidského hlasu, fonetiky, poruchy hlasu, hudební akustiky, počítačové simulace hlasu. Autor řady publikací a článků z oboru.