Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bič, Daniel, 1977-2013


Citace: Bič, D.: Mužský prvek v tanci. Praha, 2008 (diplomová práce)
Citace: www(Osobnosti.cz), cit. 12. 3. 2013
Citace: www(Divadelní noviny), 25. 11. 2013, cit. 27. 11. 2013
Narozen 7. 1. 1977 v Bílovci, zemřel 22. 11. 2013 v Praze. Tanečník a pedagog.
Absolvent pražské HAMU v roce 2008, obor Taneční umění/Pedagogika tance