Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kopicová, Jana


Citace: Kopicová, J.: Anglický roh - dějiny a literatura nástroje. Praha, 2014 [bakalářská práce]
Absolventka HAMU v roce 2014, obor Hudební umění/Hoboj.