Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bach, Carl Philipp Emanuel, 1714-1788
Datum narození: 1714
Datum úmrtí nebo zániku: 1788


Citace: NKC
Citace: Nekrolog na světoznámého varhaníka, urozeného pana Jana Šebestiana Bacha, královského polského a kurfiřtského saského dvorního skladatele a ředitele kůru v Lipsku